Privacy

Valutare (hierna ook: “de software en “Valutare), stelt taxateurs en bouwkundigen in staat om bouwkundige staten te maken voor de woningen die zij taxeren en/of onderzoeken.

Op de website van Valutare worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst. Valutare respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving verwerken.
De software is voor iedereen toegankelijk. Echter, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die de software biedt is het noodzakelijk om door je aan te melden. Zonder deze aanmelding is het natuurlijk wel mogelijk om alvast rond te kijken op onze website en contact met ons op te nemen. Deze privacy- en cookieverklaring ziet dan ook op jou als niet-geregistreerde bezoeker van Valutare.nl.

Categorieën persoonsgegevens

Als websitebezoeker verwerken wij mogelijk de onderstaande gegevens van jou voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • NAWTE-gegevens
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van het contactformulier

De hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dit noodzakelijk is om een van de hierbeneden genoemde doeleinden te behartigen:

 • Het aanbieden van een functionele website (o.a. via plaatsen cookies).
 • Het afhandelen van een contactverzoek via het contactformulier op de website.
 • Om contact met je te kunnen leggen per e-mail (in het kader van de door jou afgenomen dienst of nieuwsbrief)
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als jij hiervoor toestemming geeft (denk aan het inschrijven voor de nieuwsbrief), dit noodzakelijk is om een overeenkomst met je uit te kunnen voeren, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo is het mogelijk dat wij jouw gegevens delen met je makelaar op het moment dat jij hiertoe de opdracht geeft.

Wel is het mogelijk dat jouw gegevens verwerkt worden door zogeheten verwerkers van het Valutare. Zij verwerken jouw gegevens mogelijk bij het inzien, opslaan en/of ordenen van jouw gegevens. Dit gebeurt enkel wanneer dit noodzakelijk is om de website en Valutares dienstverlening aan jou aan te kunnen bieden. Valutare.nl heeft de volgende categorieën verwerkers ingeschakeld:

 • Servicedesk voor klantcontact
 • IT-dienstverleners

Beveiliging

Wij nemen passende (fysieke, technische en organisatorische) beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten (zichtbaar als het slotje in de adresbalk van jouw browser) ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie. Ook kan het zijn dat we het gebruik door bezoekers van Valutare.nl bijhouden door middel van logging. Bijvoorbeeld om fraude en misbruik tegen te gaan.

Cookies

Wij maken op Valutare gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan Valutare naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van Valutare.nl mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van Valutare te analyseren en het op basis daarvan te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van Valutare goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij Valutare kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen Valutare of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van Valutare.nl, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun jij ons een verzoek toesturen om gebruik te maken van jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt hierbij de volgende rechten:

Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij (denk aan een ander platform).
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@valutare.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 088 100 50 55.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Succeszo BV

www.succeszo.nl
www.valutare.nl
info@valutare.nl


088 - 100 50 55

Bouwkundige staat in een paar klikken

Valutare biedt de eenvoudigste, slimste en snelste software om een bouwkundige staat te maken voor het taxatierapport.